صفحه اصلی
اخبار مدرسه
پشتیبانیصفحه اصلی » فعالیتهای آموزشی


فعالیتهای آموزشی
امتحانات میان نوبت اول

برنامه های آموزشی:
بر این باوریم که مفیدترین ساعات یک دانش آموز حضور او در مدرسه می باشد ساعت کار مدرسه 15 الی 15/7 می باشد و در این زمان علاوه بر جدول تنظیمی از سوی اداره آموزش و پرورش، ساعاتی به عنوان فوق برنامه در آن گنجانده شده و میزان دروسی که نیاز به کار بیشتر دارد را به آن اضافه نموده ایم. نمودار زیر ساعات رسمی و فوق برنامه مدرسه را مشخص می نماید.

واحد مشاوره:
راهنمایی، فعالیتی پویا و مستمر است كه از سوی مشاوران (سایر افراد، معلمان و مربیان، كارشناسان و ...) در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا امكان تصمیم گیری مناسب تر و مطلوب تر فراهم آید و درنتیجه از بروز مشكلات در آینده پیشگیری شود ازجمله كارهای انجام شده عبارت است از:
آشنا سازی دانش آموزان با قوانین انضباطی، آموزش مهارت های مطالعه، نحوه تمرین و تكرار دروس، شیوه های نت برداری و استفاده از منابع و روش های پژوهش، چگونگی تنظیم برنامه و آشنا ساختن شاگردان با اهداف آموزش و پرورش و رشته های تحصیلی و ....
مشاوره فعالیتی است یاورانه به منظور حل مشكل مراجع كه در یك رابطه عاطفی- عقلی رویاروی مراجع و مشاور انجام می پذیرد.
در این مجموعه آموزشی، مشاورانی، برای هر یك از پایه های تحصیلی انتخاب و با همفكری و نظارت و راهنمایی كارشناس ارشد مسائل تربیتی و آموزشی، به اجرای برنامه های مشاوره ای و راهنمایی پرداخته می شود. این اقدامات هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی انجام گرفته و برای هر یك از مراجعان، الگوریتمی روشن تا رفع مسئله طراحی شده است. به‌منظور ارتقاء سطح دانش و بالا بردن میزان اطلاعات و همچنین بررسی بیشتر مفاهیم كُتُب درسی و افزایش مهارت‌های دانش‌آموزان و آمادگی در طول سال تحصیلی دبیران هر درس اقدام به تهیه نشریات آموزشی می‌نمایند.

دانش افزایی دبیران:
نقش معلمان از دیرباز به عنوان نقش اصلی در اجرا و تأمین آموزشی كیفی و درنتیجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناخته شده است و معتقدیم كه اثربخشی كار یك معلم زمانی افزایش می یابد كه او، در سه ركن تدریس، یعنی شناخت دانش آموزان، موضوع تدریس و روش تدریس، به نحوی كارآمد باشد. براین اساس بیش از 50 ساعت، مباحث مربوط به فرآیند یاددهی-یادگیری با محورهای:
• رویكردهای نوین آموزش و پرورش
• روش های نوین تدریس
• مدیریت كلاس درس
• رویكردهای جدید ارزشیابی
• مبانی و راهبردهای تفكر پژوهشی و .... با روش های مستقیم و غیرمستقیم به اشكال زیر برگزار گردیده است:
 o تشكیل جلسات توجیهی
 o تشكیل جلسات آموزشی به شیوه هم آموزی
 o تشكیل جلسات آموزش فردی
 o تشكیل كارگاه های آموزشی
 o ارائه نشریات آموزشی
 o تشكیل گروه ها و دپارتمان های آموزشی
 o ارائه نمونه الگوها و روش های تدریس

اجرای آزمون:
از اجرای آزمون ها، انتظار اصلاح روش های آموزشی و یادگیری می رود. علاوه بر آن كه با شناسائی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، شوق یادگیری در دانش آموزان افزایش یافته و با میل و رغبت و موفقیت بیشتر در رقابت های مدرسه ای، منطقه ای، استانی و كشوری، شركت می نمایند.

تشكیل كارگاه های آموزشی:
كاربردی كردن دانش، از اصلی ترین راهكارهای تعمیق یادگیری است و این امر، زمانی كه دانش آموزان به صورت گروهی و مشاركتی به یادگیری مفاهیم و مطالب موضوع درسی می پردازند، بیشتر است. به این منظور اقدام به تشكیل كارگاه های آموزشی علاوه بر فعالیت های کارگاه حرفه وفن و آزمایشگاه علوم تجربی، در دروسی همچون ریاضیات، فیزیك، سازه های مهندسی و كلاس های تشریح در طول سال تحصیلی نموده ایم.

ملاقات اولیاء با كادر مدرسه: در مدارس راهنمایی با توجه به تعدد دبیر و تقسیم دروس در طول ایام هفته ملاقات و هماهنگی اولیای گرامی با دبیران محترم به سختی صورت می گیرد. به طوری كه در جهت تعامل و گفت و گو چند روز متوالی باید به مدرسه مراجعه نمایند. مدرسه راهنمایی پسرانه توسعه صادرات تدابیری اندیشیده تا جهت تسهیل در این امر از كلیه دبیران درخواست نموده كه در روزهای دوشنبه از ساعت 30/15 الی 30/17 در مدرسه به صورت گروهی حضور یابند تا اولیای محترم بتوانند در فاصله ساعات مورد نظر با تمام دبیران ملاقات نموده و هماهنگی لازم را به عمل آورند. این ملاقات ها در تمام روزهای دوشنبه بدون وقفه تا پایان سال تحصیلی، برگزار می شود.
نمایش:4669

ملاقات اولیاء با كادر مدرسه: در مدارس راهنمایی با توجه به تعدد دبیر و تقسیم دروس در طول ایام هفته ملاقات و هماهنگی اولیای گرامی با دبیران محترم به سختی صورت می گیرد. به طوری كه در جهت تعامل و گفت و گو چند روز متوالی باید به مدرسه مراجعه نمایند. مدرسه راهنمایی پسرانه توسعه صادرات تدابیری اندیشیده تا جهت تسهیل در این امر از كلیه دبیران درخواست نموده كه در روزهای دوشنبه از ساعت 30/15 الی 30/17 در مدرسه به صورت گروهی حضور یابند تا اولیای محترم بتوانند در فاصله ساعات مورد نظر با تمام دبیران ملاقات نموده و هماهنگی لازم را به عمل آورند. این ملاقات ها در تمام روزهای دوشنبه بدون وقفه تا پایان سال تحصیلی، برگزار می شود. --------------------------------------------------------------------------------

اگر قرار باشد مدرسه ما از تکنولورژی مدرن استفاده کند پس بهتر است از تبلت هایی که فقط برای آموزش اند استفاده شوند.به این صورت که دانش آموزان مطالب درسی را در آن بنویسیم و به صورت بلوتوس به مبایل یا هر دستگاه دیگری بفرستیم.