صفحه اصلی
اخبار مدرسه
پشتیبانیلیست خبر ها » جشنواره نوجوان خوارزمی


     
    امروز سه شنبه 14/12/1397 دانش آموزان عزیزمان آقایان هورسان و بزرگوار در مرحله منطقه ای محور زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی که در سالن شهید مهری اداره منطقه 3 برگزار گردید شرکت کردند .
به امید موفقیت این عزیزان.

نمایش:100